Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna obejmuje cały szereg zabiegów w obszarze jamy ustnej. Ta stale rozwijana dziedzina stomatologii to nie tylko chirurgiczne usuwanie zębów, ale również chirurgia odtwórcza tkanki kostnej i mikrochirurgia tkanek miękkich, które przygotowują jamę ustną do specjalistycznego leczenia np. wszczepiania implantów, zabiegów protetycznych, czy też endodoncji.

Oferujemy :usunięcie zęba mlecznego, usunięcie zęba stałego,podciecie wędzidełka, usunięcie zęba zatrzymanego, chirurgiczne usunięcie ósemek całkowicie i częściowo zatrzymanych, sterowaną regenerację kości, platykę wyrostka zębodołowego, odsłonięcie zęba zatrzymanego z przyklejeniem zaczepu ortodontycznego,wszczepienie implantów zębowych, wszczepienie implantów ortodontycznych.